İSG önlisans tercih edecek öğrencilere kılavuz

İSG HABER AJANSI Türkiye genelinde 102 üniversitede İSG ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları bulunuyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkmasından bu yana İSG alanına rağbet her geçen gün artıyor. Bu kapsamda öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri de Erzurum Atatürk Üniversitesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSG BÖLÜMÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLERErzurum Atatürk Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği bölümü, açık öğretim ve örgün öğretim ön lisans programlarıyla eğitim vermeye devam ediyor. Program, endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmeyi amaçlıyor. Atatürk Üniversitesi İSG bölümü mezunlarının kazanımları şöyle: - İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma- İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma- İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma- İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma- İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma- Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma- İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma- İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma- İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme- Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma- İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme- Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama- Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir. TABAN PUANLARIAtatürk Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla öğrenci alıyor. Örgün öğretim ön lisans 2022 yılı taban puanı ise 224,794. Örgün ikinci öğretim taban puanı 205,0718, açıköğretim ön lisans programının taban puanı ise 201,2841. Öte yandan kontenjanlar ise 40-60 arasında değişmekte. İSG'DE KARİYER İMKANLARIİş güvenliği alanında istihdam ve kariyer olanakları büyük ölçüde iş güvenliği uzmanlığıdır. Ancak İSG okuyan tüm mezunlar eğitim süreçleri boyunca veya bitimi ardından alacakları ilgili eğitimlerle kalite yönetimi, çevre yönetimi, enerji yönetimi, afet yönetimi ve daha birçok alanda kendilerini geliştirme imkânına sahiptir. Mezunlar kariyerlerini eğitim vermeye yönelik şekillendirebilir ve bu doğrultuda saha yerine eğitimcilik yönlerini geliştirebilirler. Yazılım ve programlama alanlarında kendilerini geliştirerek iş güvenliği yazılımları üreten firmalarda içerik geliştirme ve destekleme imkânlarını değerlendirebilirler. İSG mezunlarının, uluslararası geçerlilikte sertifika programlarını tamamlayarak yurt dışı ve yurt dışı bağlantılı firmalarda mesleklerini yapma olanakları da mevcuttur. Ön lisans eğitimi alan mezunlar İSG’de lisans eğitimi alabilecekleri gibi işletme, işletme yönetimi, sağlık yönetimi, acil durum ve afet yönetimi, sosyal hizmetler gibi programlarda lisans eğitimlerine devam edebilmektedir. İSG lisans eğitiminin tamamlanması ardından yüksek lisans ve doktora ile lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte ve akademik kariyer imkânı elde edebilmektedirler. Aynı zamanda lisans derecesi alan (ön lisans eğitimi ardından farklı bir bölümde lisans mezunu olanlar dahil) tüm mezunlar tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) için gerekli eğitimi alarak ve ilgili sınavı geçmeleri halinde danışmanlık yapabilmektedirler. İlgili şartların sağlanması, deneyim ve gerekli eğitimlerin tamamlanması ardından bilirkişilik unvanı almayı hedefleyebilirler. Bu imkânların yanı sıra ön lisans ve lisans okuyan tüm öğrenciler, eğitimleri süresince ya da mezuniyetleri ardından açıköğretim veya uzaktan eğitim veren üniversitelerde ikinci üniversite imkânından yararlanarak farklı bölümler ile eğitim ve kariyer imkânlarını genişletme olanağı bulabilmektedirler. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt